Finanční zpravodaj číslo 7/2023

17. 5. 2023

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)

Zdroj: www.mfcr.cz