Finanční zpravodaj číslo 5/2023

22. 3. 2023

- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Zdroj: www.mfcr.cz