Finanční zpravodaj číslo 5/2021

12. 1. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz