Finanční zpravodaj číslo 40/2021

22. 12. 2021

- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 včetně příloh
: Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně : : Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
: Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
: Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
: Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí
: Příloha č. 6 Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných

Zdroj: www.mfcr.cz