Finanční zpravodaj číslo 4/2021

8. 1. 2021

Pokyn GFŘ – D – 49 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

Zdroj: www.mfcr.cz