Finanční zpravodaj číslo 38/2020

21. 12. 2020

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz