Finanční zpravodaj číslo 37/2021

15. 12. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz