Finanční zpravodaj číslo 35/2020

16. 12. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz