Finanční zpravodaj číslo 34/2021

20. 10. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz

Související informace Finanční správy ČR