Finanční zpravodaj číslo 33/2021

19. 10. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz