Finanční zpravodaj číslo 31/2021

24. 8. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz