Finanční zpravodaj číslo 3/2021

7. 1. 2021

- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Zdroj: www.mfcr.cz

Související informace Finanční správy: Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna.