Finanční zpravodaj číslo 23/2021

1. 6. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz