Finanční zpravodaj číslo 22/2020

14. 10. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Zdroj: www.mfcr.cz