Finanční zpravodaj číslo 20/2021

27. 4. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Zdroj: www.mfcr.cz