Finanční zpravodaj číslo 17/2021

11. 3. 2021

Pokyn č. GFŘ – D – 47 k promíjení příslušenství daně

Zdroj: www.mfcr.cz