Finanční zpravodaj číslo 16/2021

9. 3. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz