Finanční zpravodaj číslo 13/2021

2. 3. 2021

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz