Finanční zpravodaj číslo 10/2020

29. 6. 2020

- POKYN č. GFŘ - D - 45 k promíjení příslušenství daně

Zdroj: www.mfcr.cz