Finanční zpravodaj číslo 1/2023

5. 1. 2023

Pokyn č . GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

Zdroj: www.mfcr.cz