Finanční zpravodaj číslo 1/2022

6. 1. 2022

Pokyn č. GFŘ-D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021

Zdroj: www.mfcr.cz