Doporučení Svazu účetních České republiky

19. 3. 2020

Doporučení Svazu účetní České republiky z.s. k aplikaci usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, pro účetní a jejich klienty

Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, nedopadá na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Tyto profese mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky.

V rámci profese účetních probíhajících v jejich sídlech, kancelářích a provozovnách nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření.

Jak přežívá virus SARS-CoV-2 (Covid-19)
- cca 3 hodiny - v aerosolech
- 8 hodin - na mědi
- 24 hodin - na běžných površích, na papíře
- 48 hodin - na různých plastech

Prvořadým zájmem nás všech je minimalizace šíření rizika infekce. V souvislosti s tím apelujeme na účetní, aby s účetními doklady svých klientů manipulovali s největší opatrností. Důrazně doporučujeme, aby účetní co možná nejvíce komunikaci s orgány státní správy i se svými klienty prováděli distančně (tj. prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk). 

Žádáme klienty všech účetních, aby eliminovali osobní jednání se svými účetními na minimum a v maximální možné míře ke komunikaci včetně již zmíněného předávání dokladů využili možnosti techniky.

Dokument zde