Dočasné úplné pozastavení EET

27. 3. 2020

Ve Sbírce zákonů v částce 48, ze dne 27. března 2020, byl publikován zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Tento zákon pozastavuje povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu nouzového stavu a následujících třech měsíců. Nabývá účinnosti 27. 3. 2020.