Díky Svazu účetních ČR budou výkazy veřejnoprávních institucí přehlednější

8. 5. 2020

 

Nedávno jsme připomínkovali prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která je určena tzv. vybraným účetním jednotkám, tj. takovým, které mají vazbu na veřejnoprávní rozpočet. Ministerstvo financí akceptovalo připomínky Svazu účetních ČR, které měly za cíl napravit dlouhodobě nesprávně definovaný přehled o peněžních tocích, a díky našemu návrhu změny v přechodných ustanoveních bude umožněno vykazovat peněžní toky správně od nejbližší sestavované účetní závěrky.

A že nejde o záležitost okrajovou, ukazuje fakt, že těchto jednotek aktuálně působí v České republice více než 18 000 a transparentní účetní výkaznictví je pro veřejný sektor jednou z priorit. Věděli jste např. že každý náš občan může nahlédnout do účetnictví kterékoli účetní jednotky veřejného sektoru, např. obecního úřadu u Vás doma či školy, kterou navštěvují Vaše děti? Tak neváhejte a nahlédněte, díky práci Svazu účetních ČR budou účetní výkazy již brzo zobrazovat peněžní toky ve struktuře veřejného sektoru reálně.