Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb.

4. 3. 2021

Ministerstvo financí ČR nás informovalo, že v návaznosti na častější dotazy vyplývající z faktu, že podstatné části změn, které se udály prostřednictvím daňového balíčku pro rok 2021, byly realizovány prostřednictvím pozměňovacích návrhů v Parlamentu, kdy u některých z nich není jednoduše dostupné odůvodnění (týká se to zejména těch PN, které jsou schváleny na Parlamentních výborech), které je v řadě případů klíčové pro správné uchopení výkladu těchto ustanovení, vytvořilo Ministerstvo financí ČR konsolidovanou verzi důvodové zprávy k tomuto zákonu.

Zdroj: www.mfcr.cz