Daňový balíček 2019 a související informace

17. 4. 2019

Dne 12. 3. 2019 Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček (viz tisková zpráva MF ČR ze dne 13. 3. 2019.), který o tři dny později podepsal prezident. Daňový balíček představuje soubor novel několika zákonů, např. zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, daňového řádu aj. Daňovým balíčkem dojde např. ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, které bude poprvé použitelné za rok 2019, či ke změně pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Zahrnuje i několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací. Obsahuje také rozsáhlou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, mj. přináší snížení sazby DPH na teplo a chlad na 10 % s účinností od 1. 1. 2020.

Daňový balíček 2019 byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2019 pod č. 80/2019 Sb. a nabývá účinnosti 1. 4. 2019 (až na výjimky uvedené v Čl. XIX).

Paragrafové znění zákona se zvláštní částí důvodové zprávy a s odůvodněním pozměňovacích návrhů přijatých na půdě Poslanecké sněmovny (MF ČR - 12. 4. 2019).

Související informace:

Informace k novele zákona o daních z příjmů (1. 4. 2019)
Informace k novelám zákona o DPH (1. 4. 2019)
Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019 (3. 4. 2019)
"Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty" (16. 4. 2019)