Certifikace účetní profese v ČR - systém certifikace je otevřen pro nové registrace do 15. září

1. 9. 2021

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem realizace systému certifikace účetní profese v ČR je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získáním praktických zkušeností. Nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu, osvědčujícího příslušný stupeň, je splnění teoretických znalostí/předepsaných zkoušek, naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu - kompletní info naleznete na https://www.icu-praha.cz/certifikace/certifikace-ucetni-profese-v-cr
 
- Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou rekvalifikaci uchazečům bez předchozího ekonomického vzdělání a praxe. Jedinou podmínkou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
 
- Registrovat se můžete zde https://www.icu-praha.cz/certifikace/zadost-registrace.asp