Ceny účetních služeb

3. 10. 2018

Svaz účetních České republiky, z.s. prostřednictvím Výboru pro otázky účetní profese, který je poradním orgánem Výkonného výboru Svazu účetních ČR, provedl v roce 2016 průzkum za účelem zjištění tržní ceny externě poskytovaných účetních služeb – konkrétně služeb vedení finančního účetnictví, vedení daňové evidence a zpracování mzdové a personální evidence. Cílem bylo získat zejména povědomí o cenové úrovni poskytovaných služeb.

Abychom účetním pomohli aktuálně stanovit výši ceny svých služeb, navázali jsme se na uvedený průzkum a vytvořili jsme kalkulační vzorec, s jehož pomocí si můžete nejen spočítat relevantní cenu své práce, ale získáte též podklad na obhajobu cenové politiky vůči klientům. Při výpočtu je třeba vzít v potaz nejenom vlastní náklady ve vztahu k fondu pracovní doby, ale přihlédnout též k rezervám pro případ nemoci či dovolené.

Kalkulační vzorec zde