Antivirus C - nejčastější dotazy k promíjení pojistného

10. 7. 2020

V rámci programu Antivirus byl zákonem č. 300/2020 Sb. schválen nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb pojistného na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (24,8 %), a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020 (resp. ve snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele za příslušný kalendářní měsíc). S ohledem na velké množství dotazů MPSV zpracovalo přehled nejčastějších dotazů a odpovědi na ně.